Szélessáv-kereső


A Mária-kövek legendája
2009. augusztus 7. péntek

IMG_4947.JPGBoldogkőújfaluban sokan megcsodálják a római katolikus templom körül és attól keletre a Kövecses alatt sereglő - Hazánkban, sőt Európában páratlan - hatalmas bazaltkövek alkotta Kőtengert. A katolikus templomhoz vezető u.n. Korcsmakert és iskolatelek adta sáv a Vasvári Pál utca mentén egészen a Sipeky-telekkel bezárva római katolikus egyházi tulajdon volt. A Sipeky-telken volt a tanítói lakás, mellette a Dózsa György és a Vasvári Pál utca sarkán a Szugon a Demkó-Hriczu telken volt az iskola-templom. Az iskola-templom köznapokon elemi iskolai oktatásra, vasár-és ünnepnapokon misézésre szolgált. Az 19oo. év előtt született újfalusiak még itt kezd- ték Sipeky Ferenc orgonista tanító úrnál elemi iskolai tanulmányaikat. A mai iskola ugyanis 19o6-ban épült a jelenlegi helyén. Az iskola-templom tantermében a tábla mögött volt elfüggönyözve az oltár és a Szűz Mária szeplőtelen fogantatására utaló hatalmas védőszentkép, amely a mostani templom védőszentképe is a főoltár fölött.

A Vasvári Pál és a Kiss István utca sarkán lévő Fehér-telken volt a harangozói ház.

A hagyomány szerint ebben a házban, illetve az erre a házra épült elődjében szállt meg II. Rákóczi Ferenc 1707. május 8-án Munkácsról a Habsburgok trónfosztását eszközlő ónodi országgyűlésre menet. "És Bodókőujfalu egyházfi lakában tölté az éjszakát háza népével a nagyságos vezérlő fejedelem ekkor".

Az 184o-ben született Fehér József ugyanis harangozóként ebbe a házba költözött s szolgált ekként haláláig, 1916-ig. Ő hagyta fiaira és unokáira - többek között - a község történetéhez tartozó következő legendát:

IMG_4948.JPGA szugi iskola-templom kétszer is leégett. A második újjáépítésénél megjelent Szűz Mária harangozó Fehér József elődei egyikének álmában s azt tanácsolta, hogy szüntessék meg a templom és az iskola közös használatát, építsenek új templomot, de ne mély fekvésű helyen a házak között, hanem magas fekvésű helyen a kövek között s ígérte, hogy a hívek ragaszkodását a köveken keresztül fogja jutalmazni. Azt is taná- csolta, hogy a védőszentképet az új templomban is őrizzék. Így került sor a jelenlegi római katolikus templom fölszentelésére Szűz Mária születésének, Kisasszony napjá- nak tiszteletére a régi templom főoltárképével a kövek között,a Kőtenger előtt magas fekvésű helyen 1825-ben. Ezáltal volt a községnek szinte napjainkig két búcsúja szeptember 8-án és december 8-án Szűz Mária születésének, illetve szeplőtelen foganta -tásának tiszteletére.

A feledés homályába merült Máriának e köveken keresztül való jutalmazási igérete, mignem a Kövecsesre és a Paprétre járó idősebb emberek meg nem pihentek s tartó- sabban el nem beszélgettek a Kőtenger egyik-másik nagy kövén üldögélve, mikoris azt vették észre, hogy addigi súlyos reumás, emésztési, légzési és keringési egészségi panaszuk enyhült, illetve megszűnt.

A múltnak csak a megélhetésért folytatott mindennapos küzdelme nem fordíthatott kellő figyelmet e kövek, a Mária-kövek fájdalmat enyhítő, egészséget regeneráló ha- tására, holott önmagában is tény, hogy az a sok millió évvel ezelőtti hatalmas vulka- nikus mozgás, melynek e kőrengeteg a fényes bizonyítéka, ugyancsak sok millió éves energia keletkezéssel és annak folyamatos sugárzásával jár, miként azt az ilyen irá- nyú tudományos vizsgálatok is bizonyítják.

Boldogkőujfalu, 2oo5. április 1o. Mária-kövek Legenda Bizottsága

Köszönjük: Nyugalmazott Megyei Főállatorvosnak


««« Vissza


© 2009. Minden jog fenntartva Impresszum