Szélessáv-kereső


A település címere

A címer a falu legnevesebb birtokosának, Szelepcsényi Györgynek címerét idézi, de nem a családi címerképet, a heraldika legáltalánosabb, szinte unalomig ismert oroszlánját vette át, hanem az érseki címer méltóságjelvényének ábráit, mégpedig nem szokványos módon. A főpapi címerek ugyanis az oromdíszben hordozzák boldogkoujfalu_cimer-small.jpga főpásztori jelvényeket, a címerpajzson pedig a régiségben a családi címer, manapság pedig választott címerkép szerepel. A főpapi jelvények közül a főpásztori hivatást jelképező botot választottuk címerképnek, amely a juhászok kampós botjának öröksége, a püspöki botot egyébként pásztorbotnak is nevezik. Az Esztergomi Kincstárban őrzött pásztorbotról mintázott címerkép színének az aranyat választottuk, hiszen a püspök botja nemes fémből kézült, ezért a mező már csak a heraldikai színek egyike lehet. Ezek közül a vöröset választottuk, nemcsak az esztétikai hatás kedvéért, hanem mert a szomszéd falu Boldogkőváralja címerének kék a mezeje, s nem akartuk, hogy ugyanolyan legyen. A vörös egyébként a bíborosi méltóság színe is, s Szelepcsényi érsek tagja volt a bíborosi karnak is. A címerpajzsra a kora középkorban dívott egyszerű aranyszínű, ékköves abroncskoronát helyeztünk a szokásos gyöngyös-leveles diadém helyett, jelezve a község ősiségét és lakosainak szerénységét, ebből oromdíszként aranyszínű tölgyleveles ág bújik ki a makkterméssel együtt, a falu egykor makkoltatásra használt tölgyerdeinek jelképeként. A címerpajzs csúcsa alatt kétfelől mondatszalagként arany-ezüst (sárga-fehér) rojtos szalagpár lebeg, melyet a Szelepcsényi érseki címerének oromdíszéből – a mitra vagy főpapi föveg szalagjaiból – vettük át, ezen olvasható a község mai neve.

A címer háromszögű címerpajzs, a pajzstalpat természetes színű hármas (bazalt)sziklacsúcs foglalja el, a pajzs mezejének fennmaradó része vörös színű. A szikla középső csúcsára arany (sárga) színű, végén tekervényes pásztorbotot, vagy pöspökbotot helyeztek. A címerpajzson aranyszínű abroncskorona, oromdísze arany tölgyleveles-makkos ág, a pajzs csúcsa alatt vörös-arany lebegő szalagpár, amelyre az alábbi szöveget írták: BOLDOGKŐ-ÚJFALU


© 2009. Minden jog fenntartva Impresszum